"МРАМОР РИОЛИТ Б" АД е предприятие с дългогодишни традиции в добива и преработката на скално облицовъчни материали - риолит,мрамор, гранит, врачански камък, травертин и варовик. Дружеството разполага със собствени производствени бази в градовете Брацигово и Пловдив. Фирмата е единствена на територията на България със собствена кариера за добив на риолит.

Български English Русский
Error processing request