За нас

LOGO_SKALA (2)

“МРАМОР РИОЛИТ Б” АД е предприятие с дългогодишни традиции в добива и преработката на скално облицовъчни материали от естествен камък – риолит, мрамор, гранит, травертин, варовик, врачански камък. Дружеството разполага със собствени производствени бази в градовете Брацигово и Пловдив.
Ние сме единствената фирма със собствена кариера за добив на риолит, на територията на страната .

Във връзка реализиран проект и сключен договор  : BG16RFOP002-2.001-0261-C01 /20.06.2016 „Разширяване  на производствения капацитет на Мрамор Риолит Б АД,  компанията е оборудвана с модерна техника , което позволява качествено и експедитивно изпълнение на заявките.

Някои от изпълнените обекти са:

Спортен център “Макси” – гр.София

Константин Палас – Боровец, ІІ-ро РПУ гр.Пловдив 

Централните площади в градовете Попово, Смолян, Пазарджик, Стара Загора

Български English Русский
Error processing request