Материали

Естествен камък – риолит, мрамор, гранит, травертин, варовик, врачански камък

  • Риолит – повърхностна скала, сходна на гранита, но с по-голяма порьозност.Минералният състав обикновено включва кварц, алкален фелдшпат и плагиоклаз, често с примеси от биотит и пироксен.Лесно се обработва. Използва се за облицовки на сгради и трошен камък за бетон. Може да бъде шлайфан, полиран, бучардисан, глицован, рязан, обработен за паваж.
  • Мрамор – метаморфен естествен камък, изграден от калцит или доломит . Използва се най-често като облицовъчен материал. Намира интериорно приложение в плотове, колони, подпрозоречни первази, подове, камини. Оцветяването варира от чисто бяло до всякакви нюанси на цветовете. Обработва се чрез шлайфане, полиране, рустика, бучардисване и глиц.
  • Гранит – една от най-разпространените магмени скали в природата. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали. Гранитът е от най-плътните и твърди скали, освен това този естествен камък има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. Ето защо е подходящ за облицовъчни материали, вътрешно и външно обзавеждане, за направа и облицовки на стени, подове, стълби, колони и други. Гранитът може да бъде полиран, антика, бучардисан или термолющен.
  • Травертин Травертин е поликристал, образуван от минерали на калциев карбонат. Отнася се към групата на мраморите, той е порест и се отличава с малка плътност. Заради кристалната си зърнеста структура се полира добре. Използва се като материал за външни и вътрешни облицовки, както и за подови настилки.

  • Варовик / Врачански камъкбяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. Варовикът е една от най-широко използваните в строителството скали. Освен в естествен вид, варовикът като естествен камък се използва за промишлено производство на негасена вар, въглероден диоксид, калцирана сода. Добавя се при производството на чугун от кисели руди. Черупчестият варовик се използва за облицовка на сгради,чешми и други. Обработки – антик, бучарда, полиран, врачанска рустика и врачански глиц. Варовикът не предлага богата гама цветове.

 

 

 

Български English Русский
Error processing request