Хотел Каменград

гр. Панагюрище

  • Стенни облицовки от риолит
  • Настилка от риолит
  • Стъпала от риолит